Waar wordt op gelet bij een bouwkundige keuring?

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring wordt altijd gedaan door een onafhankelijk expert. Deze expert zal na het uitvoeren van de bouwkundige keuring een rapport opstellen waarin zijn onafhankelijke bevindingen opgeschreven staan. Maar waar let zo een expert dan allemaal op en waar niet? In deze blog krijg je daar meer duidelijkheid over.

Waarom wel of geen bouwkundige keuring laten doen?

Als je een huis hebt gekocht is het niet wenselijk om achteraf achter verborgen gebreken te komen.  Om dat te voorkomen is een bouwkundige keuring noodzakelijk. Een bouwkundig expert zal dan metingen verrichten in het huis dat je wil gaan kopen.  Dit gebeurt vanaf de nok van het huis tot aan het laagste punt in de kruipruimte. 

Wanneer de bouwkundig expert het hele huis heeft gecontroleerd zal hij een uitgebreid rapport opstellen waarin al zijn bevindingen opgeschreven zijn. Voorzien van uitleg en foto’s. Dit rapport geeft jou heel veel inzicht in de staat van het huis dat je wil kopen.

Waar wordt op gelet bij een bouwkundige keuring? 

Bij een bouwkundige keuring wordt er op de volgende punten gelet:

 • Fundering
 • Riolering
 • Gevels
 • Dak en constructie
 • Goten en de afvoer van het hemelwater
 • Overstekken en boeiboorden
 • De staat van de waterleidingen
 • De warmtevoorziening en de staat ervan
 • De metalen of houten constructiedelen van het hele huis per verdieping
 • Beglazing en ventilatiemogelijkheden per verdieping
 • Vloeren, plafonds en wanden van het hele huis
 • Ventilatie en vocht
 • Ventilatie van de kruipruimte of kelder
 • De constructie van de balken en vloerdelen
 • De opstallen
 • De gehele dakbedekking
 • De aanwezige schoorstenen
 • De gehele elektra en de aanleg ervan
 • De gasleidingen
 • De brandveiligheid
 • De ramen, deuren en kozijnen van het hele huis
 • De keuken, badkamer en overig sanitair aanwezig in huis
 • Controle over mogelijk aanwezige asbesthoudende materialen.

Het bouwkundig rapport dat gemaakt is door de bouwkundig expert is geldig voor de duur van 6 maanden. Mocht het langer dan 6 maanden duren voordat je tot een akkoord bent gekomen zou feitelijk de bouwkundige keuring opnieuw plaats moeten vinden.