De nieuwe kantoorinrichting voor het tijdperk van hybride werken

De populariteit van het hybride werken heeft een enorme boost gekregen door het uitbreken van het corona virus. Als gevolg van deze pandemie werden veel bedrijven geforceerd om te kiezen voor het hybride werken. Dat er bij dit proces (eigenlijk automatisch) van de nood een deugd gemaakt is, bleek wel uit het feit dat de uitbraak van het corona virus ook tot veel nieuwe inzichten heeft geleid. Veel bedrijven hebben immers ontdekt dat het hybride werken de combinatie van het thuiswerken en het werken op kantoor op een perfecte manier in balans houdt. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van het kantoor. Gespecialiseerde kantoorinrichters kunnen hierbij helpen. In deze blog schreven wij hoe.

Hoe werk je hybride?

Er is sprake van hybride werken als er deels thuis wordt gewerkt en gedurende een deel van de werktijd het kantoor als werkplek wordt gebruikt. Deze nieuwe werksituatie heeft de ogen van veel bedrijven geopend. Door het hybride werken is er immers een perfecte balans gevonden tussen het beste van twee werelden. In de thuissituatie kunnen de werkzaamheden ongestoord worden verricht. Het kantoor wordt bezocht voor het bijwonen van vergaderingen en/of presentaties, het houden van een werkoverleg en alle andere activiteiten die betrekking hebben op teamwork. Daarnaast is hier letterlijk de ruimte voor ontspanning met collega’s. 

Voordelen van een hybride werkwijze

De hierboven beschreven hybride werkwijze kent veel voordelen. Hierbij kan allereerst gedacht worden aan de productiviteit. Diverse onderzoeken hebben immers uitgewezen dat thuis werkende mensen vaak veel productiever zijn dan dat ze op kantoor hun werk moeten verrichten. Omgevingsfactoren (in vorm van storende collega’s of omgevingsgeluid) vormen immers geen belemmering bij het thuiswerken. Er kan veel meer een focus op het werk gelegd worden. Daarnaast dragen medewerkers door deze nieuwe manier van werken meer verantwoordelijkheid wat over het algemeen als prettig wordt ervaren. De mogelijkheid om op kantoor te komen kan benut worden voor alle vormen van interactie met collega’s. Omdat veel mensen deze mogelijkheid ook als zeer prettig ervaren kan deze optie gerust worden gezien als een van de belangrijke voordelen van een hybride werkwijze. Het hybride werken houdt op deze manier de combinatie van het thuiswerken en het werken op kantoor op een perfecte manier in balans.  

Vereisten voor het kantoor

Uit het bovenstaande blijkt dat het kantoor ook in de toekomst wat minder vaak bezocht zal worden als in het verleden het geval is geweest. Dit vraagt om een aanpassing van deze ruimte om op een efficiënte manier van het kantoor gebruik te maken. In de praktijk betekent het dat er wat minder gebruik wordt gemaakt van het kantoor en dat het gebruik van deze ruimte een andere (sociale) invulling krijgt. Het kantoor wordt bij deze hybride werkwijze een centrale verbindingsplek, waar ruimte moet zijn of worden vrijgemaakt om samen te werken en het vormgeven van teamactiviteiten. Uiteraard zal de inrichting per kantoor verschillende zijn omdat ieder bedrijf een andere (maatwerk) invulling zal geven aan een hybride werkwijze. Om een hybride kantoor op de meest praktische manier in te richten, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in kantoorinrichting met het oog op hybride werken. Dit is zeker een verstandige keuze want dat het hybride werken een blijvende werkwijze is voor de toekomst, hebben de ervaringen uit het recente verleden al uitgewezen.

Bron: Insideoffice.nl